Anar a Fiscal Anar a Laboral Enviar mail
       
   

Gestionem a petites i mitjanes empreses
.......................................................................

Amb una experiència de més de 40 anys a nivell d’alta Direcció empresarial, el nostre equip està format per personal especialitzat i altament qualificat en temes fiscals, laborals i comptables, gestionant amb eficàcia petites i mitjanes empreses.
Comptem amb oficines totalment informatitzades que ens permeten resultats satisfactoris per a la nostra varietat de clients en diferents sectors comercials, industrials i de serveis.

Ens adaptem a les necessitats i possibilitats de cadascú.

Demani’ns pressupost sense cap compromís.
 

Fiscal
.......................................................................
- Assessorament fiscal i tributari.
- Tramitacions d`altes i baixes en l`Impost d`Activitats Econòmiques.
- Altes i baixes en cens fiscal.
- Estimació Directa Normal | Estimació Directa Simplificada | Estimació per mòduls.
- Declaracions IVA | Impost sobre la Renda | Impost del Patrimoni.
- Impost de Societats.
 

Comptabilitat
.......................................................................
- Assessorament comptable
- Confecció llibres oficials, presentació al registre mercantil.
- Presentació comptes anyals: Balanç de Situació, Pèrdues i Guanys i Memòria.
 

Laboral
.......................................................................
- Assessorament i gestió laboral complerta.
- Estudi i confecció de contractes de treball en les seves diferents modalitats.
- Tramitació de pròrrogues.
- Confecció dels rebuts salarials (nòmines mensuals i pagues extres).
- Quitances.
- Confecció de les Assegurances Socials mensuals (TC1, TC2).
- Revisió de les taules salarials d`acord amb la publicació dels Convenis Col·lectius.
- Confecció del Calendari Laboral.
- Altes d`autònoms.
 

 

Veure Informaci� Legal Enviar mail